Teatro projektas

„ACTUAL GODDAMNED AGENCY“

“ACTUAL GODDAMNED AGENCY” (darbinis pavadinimas) yra teatro kūrėjos iš Liuksemburgo Larisos Faber teatro projektas, kuriame remiamasi surinktais abortų liudijimais Lietuvoje ir Liuksemburge.​ Provokatyviai poetiškas spektaklis manifestuoja moterų teisę į jų kūno autonomiją ir jų pačių kuriamus gyvenimus.​ 

Spektaklyje bus atliekama gyva muzika bei naudojama papildyta realybė (angl. augmented reality) suteikdama spektakliui inovatyvumo ir kurdama naujus istorijos pasakojimo būdus (angl. storytelling) teatro scenoje.​ Scenarijus reprezentuoja moteris, kurios nesigaili aborto ir faktą, jog jos daugiau nebebijo apie tai šnekėti. ​

Teatro kūrėja istorijas apie moterų reprodukcinę sveikatą pristatys griaudama dramos žanrą, dažnai priskiriamą ir asocijuojamą su abortais. Šią temą siekiama atvaizduoti per tarsi jai priešingą prizmę su komedijiniais elementais, sarkastiškai, tačiau nemažiau įžvalgiai, atvaizduojant įvairių galios struktūrų (religijos, rinkodaros, švietimo ir t.t.) požiūrį į nėštumo nutraukimą.​ Spektaklis tokiu būdu tampa ne tik prasmingu, tačiau ir gera vakaro pramoga.​ 

Taip pat ketinama išleisti knygą su surinktais moterų liudijimais spektaklio pastatymui. Knyga – apčiuopiamas realybės simbolis ir įrankis, kuriuo galima spręsti abortą pasidariusių moterų stigmą ir izoliacijos problemą. Abortas – dažnai sunkiu procesu tampa dėl informacijos, tinkamų teisinių struktūrų, priemonių ir/ar moralinės paramos stokos. Šios realios istorijos, pasiekiamos paramos ar šeimos planavimo organizacijose, gali padėti kitoms šioje situacijoje atsidūrusioms moterims.​

Projekto tikslai:

1) mažinti abortą pasidariusių moterų atskirtį nuo visuomenės.

2) abortų temą pristatyti per feministinę prizmę, suteikiant balsą viešumoje į užribį nustumtam diskursui.​

Projekto tikslinė auditorija:

Moterys, pasidariusios abortą ir jų aplinkiniai; soc. darbuotojai organizacijose ir centruose, teikiančiuose pagalbą moterims;​ žmogaus teisių, ypač moterų teisių aktyvistai.

Martynos Žukaitės atsakomybės projekte:  gamybos vadovė (production manager). Martyna organizuoja susitikimus su projekto dalyvėmis-moterimis, taip pat transkribuoja liudijimus. Gamybos vadovės atsakomybės apima taip pat ir užsienio menininkų atvykimo į Lietuvą organizavimą.