Tarptautinis menų festivalis ,,PLARTFORMA”

Nuo 2005 m. vykstantis Tarptautinis menų festivalis ,,PLARTFORMA” 2021 m. rugsėjo 16-30 d. bus įgyvendintas jau XV-ąjį kartą. Festivalio misija – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. 

Festivalyje kviečiami dalyvauti šiuolaikinio šokio ir performanso, naujojo cirko ir teatro, naujosios operos ir multimedija projektų, vizualaus meno kūrėjai bei jų grupės. Tokiu būdu festivalis nėra skirtas vieno žanro sklaidai, bet reprezentuoja žanrų daugialypiškumą, kas įgalina jį nuolat būti novatorišku. 

Tai – vienintelis interdisciplinaraus pobūdžio festivalis Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje, be kultūrinės vykdantis ir edukacinę funkciją – supažindina ir ugdo publiką suprasti ir vertinti šiuolaikinę meno raišką. Tai itin svarbu Lietuvos kultūros ir meno kontekste, įvertinant meno pažinimo galimybių sudarymą labiausiai nuo sostinės nutolusio kultūrinio regiono gyventojams. 

Klaipėda ir Vakarų Lietuvos regionas vis dar išgyvena originalių šiuolaikinio meno kūrybinių projektų stygį, trūksta intensyvaus tarptautinių kultūros produktų mainų, jaunųjų kūrėjų bendradarbiavimo. Todėl festivalio komanda kuria kokybišką bei novatorišką socializacijos ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo platformą, kurios tikslinė auditorija – įvairaus amžiaus bendruomenė. 

Justina Kecoriūtė festivalyje atliks koordinatorės funkcijas: koordinuos atskiras trupes, stebės bendrą festivalio organizacinį darbą (susipažins su programos sudarymu, logistikos ir komunikacijos koordinavimu, darbu su žiūrovais, kt.).