Šokio spektaklis

„Mikado“

Šokio spektaklį „Mikado” inspiravo besikeičianti visuomenė. Apmąstymai apie kintančius žmonių elgsenos, komunikacijos būdus, besiformuojantį paviršutinišką požiūrį į santykius ir aplinką, privalumus ir pavojus pasineriant į socialinių tinklų platybes, kritiškai mąstančios auditorijos stoką. Nesinorint būti banaliems, ši situacija verčia ieškoti atsparos taškų – naujo socialinio ryšio, kuris būtų pagrįstas ilgalaikėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, suprantamomis visomis kalbomis visuose pasaulio kraštuose.  

Kaunas 2022 – koncepcija irgi atliepia šias paieškas. Ji brėžia judėjimo kryptį iš laikinosios link šiuolaikinės sostinės, t.y. link atviros ir suprantamos visiems erdvės, link kelionės iš PAINIAVOS per SANTAKĄ į SĄMONĘ. Tai ir Europos, ir vietos bendruomenės kelionė.

Projekto pavadinimą, turinį ir formą nulėmė kūrybinės komandos siekis apjungti keletą esminių būties elementų: pirmapradį žmogaus kūną, archaika ataidinčias medines lazdas ir šiandieninius media įrenginius. Analogiška trilogija bus pasitelkta ir judesio kalbai plėtoti: natūrali žmogaus kūno plastika, archainė aikido ir kovos (martial) menų tradicija bei šiuolaikinis šokis. O ir pati projekto struktūra: iš PAINIAVOS, t.y. kūrybinių dirbtuvių, judės link SANTAKOS – meninių rezidencijų ir išsiskleis SĄMONĖJE, t.y. šokio spektaklyje. 

Galutinis projekto rezultatas – šiuolaikinio šokio spektaklis, kurio choreografiją kurs Vittoria de Ferrari Sapetto  (Belgija), Andrea Valfre (Italija), Marius Pinigis ir Agnija Šeiko (Lietuva). Spektaklyje šoks Šeiko Šeiko šokio teatro (Klaipėda), Nuepiko šokio teatro (Kaunas) ir atvirą atranką praėję šokėjai iš Europos. Šviesas spektakliui kurs vienas garsiausių Europos šviesų dizainerių Giacomo Gorini, o muziką – pripažintas italų kompozitorius Giorgio Ferrero.  

Justina Kecoriūtė atliks asistentės funkcijas: koordinuos kūrybines dirbtuves su bendruomenėmis ir menines kūrybinės komandos rezidencijas, stebės bendrą spektaklio kūrybinį ir vadybinį procesą (susipažins su kūrybinės komandos sudarymu, logistikos ir komunikacijos koordinavimu, darbu su menininkais iš skirtingų šalių, kt.).